Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, emailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu KIKKO CZ s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa KIKKO CZ s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Pokiaľ nastane obchodný prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka dodávateľovi, Green Trade sro sa zaväzuje, že tieto informácie predá až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať.

Zákazník využívaním služieb www.kikko.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. Zákazník má právo zažiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na info@kikko.sk

Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.      


Provozovatel serveru:
KIKKO CZ s.r.o.
Štěpaňákova 6
Ostrava Kunčice 719 00
Česká republika

www.kikko.sk
info@kikko.sk

Prevádzkované systémom PremiumSHOP